Showing 1–16 of 39 results

 • Phân bón Hữu Cơ Natura – Organisk

  Nhập khẩu 100% của NAUY

  Thành phần:

  • 25% Hữu Cơ
  • Tỷ lệ C/N:11.4
  • Phụ gia: Acid Humic+Fulvic 8%
  • Các vi lượng: Ti, La, Mo, Co, Cu, Fe, Ca
  Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
  Lúa 30-50 ml/25 lít Lượng nước 400-500ml. Phun thuốc giai đoạn 10 NSS, đẻ nhánh, làm đòng, trước trổ, sau trổ
  Rau màu 30-50 ml/25 lít Sử dụng khi cây có 5-6 lá, trước khi ra hoa và nuôi trái
  Cây ăn trái 200-250ml/phuy 200 lít nước Giai đoạn phục hồi cây sau khi thu hoạch, cây non, trước ra hoa 1 hoặc 2 lần, sau khi đậu trái và nuôi trái
  Cây công nghiệp 200-250ml/phuy 200 lít nước Giai đoạn dưỡng cây sau thu hoạch, trước khi ra hoa, nuôi trái và dưỡng trái

  Thời gian cách ly:

  Read more
 • Phân bón lá Lân Trung Lượng – Silic Canxi

  GIÓ CHẲNG CONG – GIÔNG CHẲNG SẬP

  Thành phần:

  • CaO:10.3%
  • P2O5:3.6%
  • SiO2:3.6%
  • Tỷ trọng: 1.39

  Công dụng:

  • Cứng cây, dày lá, chống đổ ngã
  • Tăng tín chịu hạn, úng, rét, phèn, mặn, ngộ độc hữu cơ
  • Tăng tính chống chịu sâu bện cho cây trồng
  • Tăng hiệu quả sử dụng phân bón, tăng khả năng quang hợp của cây
  • Tăng năng suất, chât lượng nông sản
  Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
  Lúa 50-70ml/25 lít nước Phun 320ml nước/ha. Phun giai đoạn 10-15 NSS, 35-40 NSS, 7 ngày trước khi trổ đều
  Cây công nghiệp, cây ăn trái 500ml/ phuy 200 lít nước Phun ướt đều cả cây, 20-30 ngày/lần
  Các loại rau 50ml/25 lít nước Phun ướt đều cả cây, 7-10 ngày/lần

  Thời gian cách ly:

  Read more
 • Tanwin 2.0EC

  Thành phần: Emamectin benzoate 2%

  Công dụng:

  • Đặc trị sâu cuốn lá, nhện gié, bọ trĩ, sâu đục bẹ, rầy nâu trên lúa
  • Sâu tơ trên bắp cải
  • Bọ trĩ, nhện đỏ trên dưa hấu
  • Sâu xanh trên đậu xanh
  • Nhện đỏ trên cam quýt
   Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
   Lúa, Bắp cải, Dưa hấu, Đậu xanh 200-300ml/ha Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi còn nhỏ
   Cam 0.03-0.05% Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi còn nhỏ

  Thời gian cách ly: 7 ngày

   

  Read more
 • Thuốc diệt chuột Hicate 0.25WP

  KHÔNG MÀU – KHÔNG MÙI – CHẾT SẠCH

  Thành phần: Bromadiolone 0.25%

  Công dụng: Thuốc không mùi, chuột chết sau 3 ngày

  Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
  Lúa Liều luọng: 6-7 kg/bả/ha Đặt bả mồi gần nơi chuột phá hại, dọc theo bờ ruộng và gần những nơi có hang chuột. Rãi khoảng 200 bả/ha.

  Thời gian cách ly: không xác định

  Read more
 • Thuốc trừ bệnh Avas Zin 260SC

  XANH MÀU LÁ – PHÁ ĐẠO ÔN

  Thành phần:

  • Azoxystrobin 10g/l
  • Hexaconazole 30g/l
  • Tricyclazone 220g/l

  Công dụng: Với sự kết hợp 3 hoạt chất trị nấm bệnh, Avas Zin 260SC vừa ngăn ngừa được bệnh Đạo ôn mà còn dưỡng xanh lá, chắc hạt.

  Cây trồng Dịch hại Liều lượng Cách dùng
  Lúa Đạo ôn 0.8 lít/ha Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%

  Thời gian cách ly: 10 ngày

  Read more
 • Thuốc trừ bệnh Avastar 40EC

  SÁNG HẠT – SÁNG GIÁ

  Thành phần: Fusilazole 40%

  Công dụng: Đặc trị lem lép hạt, sáng bông, sáng hạt

  Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
  Lúa 0,2 lít/ha Lượng nước phun 400 lít/ha. Phung thuốc khi lúa bắt đầu trổ

  Thời gian cách ly: 7 ngày

  Read more
 • Thuốc trừ bệnh Bimvin 250SC

  XANH MÀU LÁ – PHÁ ĐẠO ÔN

  Thành phần:

  • Tricyclazone 220 g/l
  • Hexaconazole 30g/l

  Công dụng: Với sự kết hợp 2 hoạt chất trị nấm bệnh, Bimvin 250SC vừa ngăn ngừa được bệnh Đạo ôn mà còn cộng hưởng thêm dưỡng xanh lá, chắc hạt.

  Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
  Lúa 0.8 lít/ha Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun khi bệnh xuất hiện

  Thời gian cách ly: 7 ngày

  Read more
 • Thuốc trừ bệnh Binhtaxyl 25EC

  DIỆT SẠCH NẤM BỆNH

  Thành phần: Metalaxyl 25%

  Công dụng: Đặc trị mốc sương trên khoai tây, đốm lá trên lạc.

  Cây trồng Dịch hại Liều lượng Cách dùng
  Lạc Bệnh đốm lá 1.2 – 1.5 lít/ha Lượng nước phun 400-600 lít/ha
  Khoai tây Bệnh mốc sương 1.0 – 1.5 lít/ha Lượng nước phun 400-600 lít/ha

  Thời gian cách ly: 14 ngày

  Read more
 • Thuốc trừ bệnh Jonde 3SL

  Thành phần: Ningnanmycin 30g/l

  Công dụng: Hoạt chất kháng sinh, đặc trị các loại vi khuẩn hại lúa

  Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
  Lúa 0.45 lít/ha Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%

  Thời gian cách ly: 7 ngày

  Read more
 • Thuốc trừ bệnh Newsuran 500WG

  PHÁ TAN NẤM BỆNH

  Thành phần: Dimethomorph 500g/kg

  Công dụng: Đặc trị bệnh chết nhanh trên Hồ tiêu.

  Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
  Hồ Tiêu 0.08% Lượng nước 500-1000 lít/ha Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5-6%

  Thời gian cách ly: 7 ngày

  Read more
 • Thuốc trừ bệnh Superten 300EC

  CHẮC HẠT  – SÁNG BÓNG

  Thành phần:

  • Difenoconazole 150g/l
  • Propiconazole 150g/l

  Công dụng: Đặc trị lem lép hạt trên lúa

  Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
  Lúa 0.24-0.32 lít/ha Lượng nước 400-500 lít/ha. Phun khi lúa chuẩn bị trổ và khi lúa trổ đều

  Thời gian cách ly: 7 ngày

  Read more
 • Thuốc trừ bệnh Topvil 111SC

  Thành phần: Hexaconazole 111g/l

  Công dụng: Đặc trị lem lép hạt trên lúa, nấm hồng trên cao su, thán thư trên cà phê

  Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
  Lúa 0.6 lít/ha

   

   

   

  Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun khi lúa chuẩn bị trổ và khi lúa trổ đều
  Cao su, cà phê 0.15% Phun thuốc ướt đều cây trồng phun khi bệnh xuất hiện

  Thời gian cách ly: 7 ngày

  Read more
 • Thuốc trừ bệnh Vip super 300WP

  HẾT SẠCH RẦY NÂU – LƯU DẪN LÂU DÀI

  Thành phần:

  • Acetamiprid 100g/kg
  • Imidacloprid 200g/kg

  Công dụng: Đặc trị rầy nâu hại lúa

  Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
  Lúa 0.4 kg/ha Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc sau khi rầy cám ra rộ

  Thời gian cách ly: Không xác định vì không sử dụng thuốc kể từ khi lúa trổ

  Read more
 • Thuốc trừ cỏ Denofit 300EC

  THUỐC DIỆT LÚA CỎ – KHÔNG LO CHẾT VŨNG

  Thành phần: Pritilachlor 300g/l

  Công dụng: Diệt cỏ mầm

  Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
  Lúa 0.8-1.0 lít/ha Lượng nước phun 320-400 lít/ha. Phun thuốc sau khi sạ 1-4 ngày

  Thời gian cách ly: Không xác định

  Read more
 • Thuốc trừ cỏ Glufonate 200SL

  DIỆT CỎ TẬN GỐC

  Thành phần: Glufosinate ammonium 200g/l

  Công dụng: Đặc trị các loại cỏ dại

  Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
  Cà phê 3.0 lít/ha Lượng nước: 500 lít/ha. Phun khi cỏ đang phát triển mạnh

  Thời gian cách ly: Không xác định

  Read more
 • Thuốc trừ cỏ Raingran 460SL

  HIỆU TÊ GIÁC – CHUYÊN TRỊ CHÁC LÁC

  Thành phần:

  • Bentazone 400g/l
  • MCPA 60g/l

  Công dụng: Đặc trị cỏ chác, lác, cỏ lá rộng

  Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
  Ngô 1.5 lít/ha Lượng nước 400-500 lít/ha. Phun sau gieo 7-10 ngày, khi cỏ 2-4 lá

  Thời gian cách ly: Không xác định

  Read more