In Stock

META

TINH CHẤT TẢO ASCOPHYLLUM

Thành Phần Nhập Khẩu

 • Fulvic Acid: 8.05%
 • Kali (K2O)hh: 19.2%
 • Đạm (N): 3.43%
 • Tỷ lệ C/N: 4.8
 • pH: 7

Công Dụng:

 • Vào gạo nhanh
 • Giữ xanh lá đài
 • Chín chắc tới cậy
  Cây Trồng Liều Lượng
  Lúa 30-40ml cho bình 25 lít
Danh mục: