In Stock

SILIC KẼM 700

GIÓ CHẲNG CONG – GIÔNG CHẲNG SẬP

Thành phần:

  • Chất hữu cơ: 21%
  • K2O: 7.5%
  • SiO2: 10%
  • Kẽm: 500ppm
  • Tỷ trọng: 1.3

Công dụng:

  • Cứng cây, dày lá, chống đổ ngã
  • Tăng tín chịu hạn, úng, rét, phèn, mặn, ngộ độc hữu cơ
  • Tăng tính chống chịu sâu bện cho cây trồng
  • Tăng hiệu quả sử dụng phân bón, tăng khả năng quang hợp của cây
  • Tăng năng suất, chât lượng nông sản
Cây Trồng Liều Lượng
Lúa 50-70ml cho bình 25 lít
Cây ăn quả, cây công nghiệp 500ml cho 200-400 lít nước
Các loại rau 50ml cho bình 25 lít

 

Danh mục: