In Stock

Phân bón lá Lân Trung Lượng – Silic Canxi

GIÓ CHẲNG CONG – GIÔNG CHẲNG SẬP

Thành phần:

  • CaO:10.3%
  • P2O5:3.6%
  • SiO2:3.6%
  • Tỷ trọng: 1.39

Công dụng:

  • Cứng cây, dày lá, chống đổ ngã
  • Tăng tín chịu hạn, úng, rét, phèn, mặn, ngộ độc hữu cơ
  • Tăng tính chống chịu sâu bện cho cây trồng
  • Tăng hiệu quả sử dụng phân bón, tăng khả năng quang hợp của cây
  • Tăng năng suất, chât lượng nông sản
Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
Lúa 50-70ml/25 lít nước Phun 320ml nước/ha. Phun giai đoạn 10-15 NSS, 35-40 NSS, 7 ngày trước khi trổ đều
Cây công nghiệp, cây ăn trái 500ml/ phuy 200 lít nước Phun ướt đều cả cây, 20-30 ngày/lần
Các loại rau 50ml/25 lít nước Phun ướt đều cả cây, 7-10 ngày/lần

Thời gian cách ly:

Danh mục: