In Stock

Thuốc trừ bệnh Bimvin 250SC

XANH MÀU LÁ – PHÁ ĐẠO ÔN

Thành phần:

  • Tricyclazone 220 g/l
  • Hexaconazole 30g/l

Công dụng: Với sự kết hợp 2 hoạt chất trị nấm bệnh, Bimvin 250SC vừa ngăn ngừa được bệnh Đạo ôn mà còn cộng hưởng thêm dưỡng xanh lá, chắc hạt.

Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
Lúa 0.8 lít/ha Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun khi bệnh xuất hiện

Thời gian cách ly: 7 ngày

Danh mục: