In Stock

Thuốc trừ bệnh Fortuna 250SC

Thành phần:

  • Fenoxanil…200g/l
  • Hexaconazole….50g/l

Công dụng:

  • Đặc trị đạo lá, cổ bông, cổ gié
  • Xanh lá, lem lép hạt
Cây Trồng Liều Lượng
Lúa 30-40ml cho bình 25 lít. 400ml cho 1 ha

Thời gian cách ly: 7 ngày

Danh mục: