In Stock

Thuốc trừ bệnh Binhtaxyl 25EC

DIỆT SẠCH NẤM BỆNH

Thành phần: Metalaxyl 25%

Công dụng: Đặc trị mốc sương trên khoai tây, đốm lá trên lạc.

Cây trồng Dịch hại Liều lượng Cách dùng
Lạc Bệnh đốm lá 1.2 – 1.5 lít/ha Lượng nước phun 400-600 lít/ha
Khoai tây Bệnh mốc sương 1.0 – 1.5 lít/ha Lượng nước phun 400-600 lít/ha

Thời gian cách ly: 14 ngày

Danh mục: