In Stock

Thuốc trừ bệnh Avastar 40EC

SÁNG HẠT – SÁNG GIÁ

Thành phần: Fusilazole 40%

Công dụng: Đặc trị lem lép hạt, sáng bông, sáng hạt

Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
Lúa 0,2 lít/ha Lượng nước phun 400 lít/ha. Phung thuốc khi lúa bắt đầu trổ

Thời gian cách ly: 7 ngày

Danh mục: