In Stock

Phân bón Hữu Cơ Organisk Max

Nhập khẩu 100% của Thổ Nhĩ Kỳ

Thành phần:

  • 25% Hữu Cơ
  • Tỷ lệ C/N:11.4
  • Phụ gia: Acid Humic+Fulvic 8%
  • Các vi lượng: Ti, La, Mo, Co, Cu, Fe, Ca
Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
Lúa 30-50 ml/25 lít Lượng nước 400-500ml. Phun thuốc giai đoạn 10 NSS, đẻ nhánh, làm đòng, trước trổ, sau trổ
Rau màu 30-50 ml/25 lít Sử dụng khi cây có 5-6 lá, trước khi ra hoa và nuôi trái
Cây ăn trái 200-250ml/phuy 200 lít nước Giai đoạn phục hồi cây sau khi thu hoạch, cây non, trước ra hoa 1 hoặc 2 lần, sau khi đậu trái và nuôi trái
Cây công nghiệp 200-250ml/phuy 200 lít nước Giai đoạn dưỡng cây sau thu hoạch, trước khi ra hoa, nuôi trái và dưỡng trái

Thời gian cách ly:

Danh mục: