In Stock

Thuốc trừ bệnh Cặp Đôi Hoàn Mỹ

Thành phần:

  • Bimvin 250SC: Tricyclazole…220g/l, Hexaconazole…30g/l
  • Jonde 3SL: Ningnanmicin…30g/l

Công dụng:

  • Đặc trị đạo ôn, vi khuẩn
  • Mát lá, xanh cây
    Cây Trồng Liều Lượng
    Lúa 30-40ml cho bình 25 lít

    Thời gian cách ly: 7 ngày

Danh mục: