In Stock

Thuốc trừ bệnh Avas Zin 260SC

XANH MÀU LÁ – PHÁ ĐẠO ÔN

ƯThành phần:

  • Azoxystrobin 10g/l
  • Hexaconazole 30g/l
  • Tricyclazone 220g/l

Công dụng: Với sự kết hợp 3 hoạt chất trị nấm bệnh, Avas Zin 260SC vừa ngăn ngừa được bệnh Đạo ôn mà còn dưỡng xanh lá, chắc hạt.

Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
Lúa 0,8 lít/ha Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%

Thời gian cách ly: 10 ngày

Danh mục: