In Stock

Thuốc Trừ Cỏ Pullman 300EC

Thành phần:

  • Cyhalofop – Butyl….300g/lít

Công dụng:

  • Đặc trị cỏ lồng vực, đuôi phụng
  • Không lo vàng lá, sượng lúa
    Cây Trồng Liều Lượng
    Lúa 30ml cho bình 25 lít(450ml cho 1 ha)
Danh mục: