In Stock

Thuốc trừ cỏ Butan 60EC

SIÊU DIỆT MẦM

Thành Phần:

Butachlor 60%

Công dụng:

Đặc trị cỏ tiền nảy mầm

Lồng Vực, Đuôi Phụng, Chác Lác, Lúa Cỏ

Cây Trồng Liều Lượng
Lúa 80-100ml cho bình 25 lít(1-1.2 lít/ha)

Thời gian cách ly: Không xác định

Danh mục: