In Stock

Thuốc trừ cỏ Tanfit 360EC

Thành phần: Pretilachlor 360 g/l

Công dụng: Thuốc diệt cỏ mầm

Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
Lúa 1.0-1.1 lít/ha. Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc sau khi sạ 0-5 ngày

Thời gian cách ly: Không xác định

Danh mục: