In Stock

Thuốc trừ cỏ Denofit 300EC

THUỐC DIỆT LÚA CỎ – KHÔNG LO CHẾT VŨNG

Thành phần: Pritilachlor 300g/l

Công dụng: Diệt cỏ mầm

Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
Lúa 0.8-1.0 lít/ha Lượng nước phun 320-400 lít/ha. Phun thuốc sau khi sạ 1-4 ngày

Thời gian cách ly: Không xác định

Danh mục: