In Stock

Thuốc trừ cỏ Raingran 460SL

HIỆU TÊ GIÁC – CHUYÊN TRỊ CHÁC LÁC

Thành phần:

  • Bentazone 400g/l
  • MCPA 60g/l

Công dụng: Đặc trị cỏ chác, lác, cỏ lá rộng

Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
Ngô 1.5 lít/ha Lượng nước 400-500 lít/ha. Phun sau gieo 7-10 ngày, khi cỏ 2-4 lá

Thời gian cách ly: Không xác định

Danh mục: