In Stock

Thuốc trừ cỏ Moto 550EC

DIỆT CỎ CHẾT KHÔ

Thành phần:

 • Butachlor 275g/l
 • Propanil 275g/l

Đặc trị:

 • Cỏ lồng vực
 • Cỏ đuôi phụng
 • Cỏ chác, lác
  Cây Trồng Liều Lượng
  Lúa 100-120ml cho bình 25 lít(1-1.2 lít cho 1 ha)

  Thời gian cách ly: Không xác định

Danh mục: