In Stock

Thuốc trừ bệnh M72

SẠCH BỆNH – XANH CÂY

Thành phần:

  • Mancozeb 64%
  • Metalaxyl 8%

Công dụng:

  • Đặt trị vàng lá chín sớm trên lúa, sọc mặt cạo trên cao su
    Cây Trồng Liều Lượng
    Lúa, Cao Su 80-100ml cho bình 25 lít

Thời gian cách ly: 7 ngày

Danh mục: