In Stock

Thuốc trừ bệnh Super Tank 650WP

XE TĂNG XUẤT KÍCH – HẾT DỊCH ĐẠO ÔN

Thành phần:

  • Tricyclazone 450 g/l
  • Hexaconazole 100g/l
  • Defenoconazole 100g/l

Công dụng: Đặc trị

  • Đạo ôn
  • Khô vằn
  • Lem lép hạt trên lúa
  • Thán thư trên cà phê
  • Nấm hồng trên cao su
Cây trồng Liều lượng Hướng dẫn sử dụng
Lúa 0.5kg/ha Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun khi bệnh khoảng 5-10%. Phun khi lúa chuẩn bị trổ và trổ đều.

Thời gian cách ly: 7 ngày

Danh mục:

Có thể bạn thích…