In Stock

Thuốc trừ bệnh Sapacol 70WP

Thành phần:

  • Propineb…70%

Công dụng:

  • Quản lý phổ rộng các bệnh hại
  • Bổ sung kẽm kích kháng cho cây trồng
    Cây Trồng Liều Lượng
    Lúa, Rau Màu, Cây Ăn Trái 80-100g cho bình 25 lít. 1.8 kg cho 1 ha

    Thời gian cách ly: 10 ngày

Danh mục: