In Stock

Thuốc trừ bệnh Super Cup 151SC

Thành phần:

  • Azoxystrobin…50g/l
  • Hexaconazole…101g/l

Công dụng:

  • Đặc trị lem lép hạt trên lúa
  • Đặc trị nấm hồng trên cà phê
Cây Trồng Liều Lượng
Lúa Pha 25ml cho bình 25 lít
Cà Phê 120-150ml cho 100 lít nước

Thời gian cách ly: 7 ngày

Danh mục: