In Stock

Thuốc trừ bệnh Superten 300EC

CHẮC HẠT  – SÁNG BÓNG

Thành phần:

  • Difenoconazole 150g/l
  • Propiconazole 150g/l

Công dụng: Đặc trị lem lép hạt trên lúa

Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
Lúa 0.24-0.32 lít/ha Lượng nước 400-500 lít/ha. Phun khi lúa chuẩn bị trổ và khi lúa trổ đều

Thời gian cách ly: 7 ngày

Danh mục: