In Stock

Phân bón hữu cơ sinh học Humic 373

BỔ SUNG HỮU CƠ

Thành phần:

  • Hữu Cơ 25%
  • Axit Humic 7.0%
  • N-P-K: 3-7-3%
  • Ca: 5%
  • Mg: 1.2%

Công dụng: 

  • Giải độc phèn, giải độc hữu cơ
  • Kích thích đâm chồi, ra rể mạnh
Đối tượng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
Lúa 400-500g/1000m2 Trộn kèm với ure, NPK, DAP. Sử dụng giai đoạn lúa 10-17 NSS, 45-55 NSS, cong trái me
Cây công nghiệp, cây ăn trái 200-500g/1000m2 Trộn kèm với ure, NPK, DAP. Sử dụng trước khi ra hoa, khi chồi hoa vừa nhú và khi trái sắp già
Cây lấy củ 300-500g/1000m2 Trộn kèm với ure, NPK, DAP. Sử dụng 1-2 lần khi cây đang nuôi củ
Cây rau màu 200-400g/1000m2 Trộn kèm với ure, NPK, DAP. Sử dụng khi cây nhú chồi hoa và 1-2 lần khi trái đang lớn

Thời gian cách ly:

Danh mục:

Mô tả

Nội dung

Có thể bạn thích…