In Stock

Thuốc kích thích tăng trưởng Kali Đen

NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU 100%

Thành Phần:

  • N:5%
  • P2O5 5%
  • K2O:35%
  • Acid Fulvic:1.9%
  • B:19.000ppm

Công dụng:

  • KALI ĐEN tác động tăng cường quang hợp, trao đổi chất, giúp lúa trổ thoát nhanh, vào gạo nhanh, chín chắc tới cậy và chín đồng loạt.
  • KALI ĐEN giúp giữ xanh bộ lá đài, chuyển nhanh tinh bột về hạt, hạt no, sáng chắc hạt, gia tăng năng suất cây trồng
  • KALI ĐEN tăng khả năng thụ phấn, chống rụng hạt, rụng trái.
Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
Lúa 20g/25 lít Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc từ khi lúa trổ trở về sau

Thời gian cách ly:

Danh mục:

Mô tả

Đặc tính – công dụng:

KALI ĐEN tác động tăng cường quang hợp, trao đổi chất, giúp lúa trổ thoát nhanh, vào gạo nhanh, chín chắc tới cậy và chín đồng loạt.

KALI ĐEN giúp giữ xanh bộ lá đài, chuyển nhanh tinh bột về hạt, hạt no, sáng chắc hạt, gia tăng năng suất cây trồng

KALI ĐEN tăng khả năng thụ phấn, chống rụng hạt, rụng trái.

Có thể bạn thích…