In Stock

Thuốc trừ bệnh Topvil 111SC

Thành phần: Hexaconazole 111g/l

Công dụng: Đặc trị lem lép hạt trên lúa, nấm hồng trên cao su, thán thư trên cà phê

Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
Lúa 0.6 lít/ha

 

 

 

Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun khi lúa chuẩn bị trổ và khi lúa trổ đều
Cao su, cà phê 0.15% Phun thuốc ướt đều cây trồng phun khi bệnh xuất hiện

Thời gian cách ly: 7 ngày

Danh mục: