In Stock

Thuốc trừ bệnh Topvil 111SC

Thành phần: Hexaconazole 111g/l

Công dụng: Đặc trị lem lép hạt trên lúa, nấm hồng trên cao su, thán thư trên cà phê

Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
Lúa

 

 

Cao su, cà phê

0.6 lít/ha

 

 

0.15%

Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun khi lúa chuẩn bị trổ và khi lúa trổ đều

Phun thuốc ướt đều cây trồng phun khi bệnh xuất hiện

Thời gian cách ly: 7 ngày

Danh mục: