In Stock

Thuốc trừ sâu B41 350WG

ĐỐT SẠCH CÔN TRÙNG

Hoạt chất:

  • Acetamiprid 100g/kg
  • Thiamethoxam 250g/kg

Công dụng:

B41 350WG phổ tác động rộng, khả năng nội hấp, tác dụng tiếp xúc, vị độc.

B41 350WG hỗn hợp thuốc gồm 2 thành phần, có tác động cộng hưởng, diệt trừ nhanh và mạnh bọ trĩ, rầy nâu gây hại trên lúa.

B41 350WG phun thuốc sau 2-4 giờ, thuốc di chuyển trên khắp các bộ phận của cây, tiêu diệt triệt để và hiệu quả kéo dài 1-2 tuần

Cây trồng Dịch hại Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
Lúa Rầy nâu 25g/ha Lượng nước 400 lít/ha. Phun thuốc khi rầy nâu, bọ trĩ tuổi 1-2
Lúa Bọ trĩ 0.12 kg/ha Lượng nước phun 400-600 lit/ha. Phun khi bọ trĩ xuất hiện khoảng 3-5 con/lá

Thời gian cách ly: Tuyệt đối không sử dụng thuốc này trên lúa kể từ khi lúa trổ

Danh mục: