In Stock

Thuốc trừ sâu Checksau TSC 500EC

XÔNG HƠI TẬN Ổ

Thành phần:

  • Profenofos 400 g/l
  • Permethrin 100 g/l

Công dụng: Đặc trị rệp sáp trên cà phê, sâu cuốn lá trên lúa

Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
Lúa

 

0.8-1.0 lít/ha

 

400-500 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2
Cà phê 0.25-0.3% Phun ướt đều cây trồng khi mật độ rệp khoảng 5-7 con/chùm quả

Thời gian cách ly: 7 ngày

Danh mục: