In Stock

Thuốc trừ bệnh Vip super 300WP

HẾT SẠCH RẦY NÂU – LƯU DẪN LÂU DÀI

Thành phần:

  • Acetamiprid 100g/kg
  • Imidacloprid 200g/kg

Công dụng: Đặc trị rầy nâu hại lúa

Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
Lúa 0.4 kg/ha Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc sau khi rầy cám ra rộ

Thời gian cách ly: Không xác định vì không sử dụng thuốc kể từ khi lúa trổ

Danh mục: