In Stock

Thuốc trừ sâu Badang 95

Thành phần:

  • Cartap….95%

Công dụng:

  • Đặc trị sâu đục thân
    Cây Trồng Liều Lượng
    Lúa 25-30g cho bình 25 lít
  • Thời gian cách ly: 14 ngày
Danh mục: