Showing the single result

 • Thuốc trừ bệnh Tanbim 800WP

  SỢ CHI NẤM BỆNH – NGÁN GÌ ĐẠO ÔN

  Thành phần: Tricyclazole 800 g/kg

  Công dụng: Đặc trị đạo ôn

  Cây trồng Liều dùng Hướng dẫn sử dụng
  Lúa 0.3kg/ha Lượng nước phun: 400-600 lít/ha. Phun khi bệnh xuất hiện

  Thời gian cách ly: 7 ngày

  Read more