CategoriesChương trình khuyến mại

BI.A – Nutri 123 – Xanh lá trổ rộ, quyết định năng suất


Thông tin BI.A – Nutri 123 – Xanh lá trổ rộ, quyết định năng suất

Hỗn hợp 2 hoạt chất thế hệ mới, hấp thu nhanh và lưu dẫn mạnh.
Tác dụng phòng và trị đạo ôn, khô vằn, đặc biệt bệnh lem lép hạt trên lúa.
Phụ gia dầu úc giúp giữ xanh màu lá, chín tới cậy.
Giữ xanh màu lá giúp cây lúa vào gạo nhanh và chắc tới cậy.


Tổng hợp các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cây dưới dạng Chelate. Kích ra rễ, nở bụi, chống đổ ngã. Hạn chế vàng lá do thiếu vi lượng. Đòng to, dày lá, trỗ rộ, trổ thoát nhanh, chống nghẹn đòng khi gặp tiết lạnh, mưa nhiều. Vào gạo nhanh, xanh lá đài, hạt no, chắc mẩy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *